Vše na téma copywriting

Copywriting je tvorba marketingových textů, které přimějí lidi k akci. Dobrý copywriter musí pochopit, co lidi zajímá. Musí vědět, jak využít emoce a vyvolat touhu po tom, co prodává. Nestačí však být jen mistrem přesvědčování. Dobrý copywriter je tak trochu i překladatel. Musí umět zpracovat složitá témata a přeložit je do srozumitelného jazyka. A samozřejmě musí umět dobře psát. Právě o těchto schopnostech se dozvíte víc ve článcích, které zdobí štítek copywriting.